Salgsvilkår for medlemskap

Jack Army Scandinavia Flagg

Avtalen

Disse betingelsene omhandler kjøp av aktivt medlemskap i Jack Army Scandinavia. Avtalen består av disse betingelsene, klubbens vedtekter samt opplysninger gitt i bestillingsløsningen.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av medlemskap.

Partene

Selger er Jack Army Scandinavia, Bjørnsons gate 61, 2003 Lillestrøm, Norway, post@swanseacity.no, 906 50 981, 913492927, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Pris

Prisen som oppgis i betalingsløsningen er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Prisen fastsettes av årsmøtet i forkant av hver fotballsesong

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betaling

Betaling skjer gjennom Vipps eller Paypal. Kjøper mottar lenke til betaling etter å ha registrert seg som medlem i klubben.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Levering

Levering anses som utført det øyeblikket betalingen er prosessert, da medlemskapet aktiveres umiddelbart.

Angrerett

Angrer du kjøpet kan det returneres til oss innenfor 14 dager. Angreretten gjelder fra det tidspunkt medlemskapet betales.

For å benytte angrefristen, send kvitteringen i retur til post@swanseacity.no, evt. per post til vår adresse listet i starten av denne avtalen.

Husk å legge ved opplysninger som gjør det mulig for oss å identifisere deg: navn, adresse og kontonummer du vil ha pengene tilbakeført på.

Retur og reklamasjon

Jack Army Scandinavia behandler reklamasjoner iht. kjøpslovens paragraf om reklamasjon. Dersom du ønsker å reklamere på et medlemskap, skal det sendes skriftlig begrunnelse med dokumentasjon inn til oss på vår adresse listet tidligere i dokumentet.

Avslutting eller endring av medlemskap

Informasjon om hvordan si opp eller endre avtale om medlemskap.

For å oppdatere informasjonen din, kan du følge oppdateringslenken fra et av våre nyhetsbrev.

Dersom du ønsker å melde deg ut, kan du bruke følgende lenke til vårt utmeldingsskjema.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Medlemsinformasjon for Jack Army Scandinavia lagres hos Mailchimp (https://www.mailchimp.com/)

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.